Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Pool

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Wipro Unza Vietnam - CSR Acivities ]

Vừa qua, Wipro Unza đã ghé thăm các học sinh nghèo và khuyết tật thuộc địa phận Bình Dương và Trà Vinh để trao tặng những phần quà nhỏ cùng với niềm san sẻ yêu thương cũng như hi vọng tương lai của các em được tươi sáng.
Hơn 50 máy vi tính được trao tặng đến Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật, Thuận An, Bình Dương và Trường Tiểu Học Thạnh Mỹ A, Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh giúp các em tiếp cận đến môn học CNTT một cách hiện đại hơn và mang đến cơ sở vật chất tốt để học tập.
Chúc các em nhỏ học thật tốt!
Hãy cùng Wipro Unza hướng về cộng đồng, về một thế hệ trẻ phát triển hơn

WIPRO Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.