Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Pool

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

WCCVL Challenges: "SẴN SÀNG BỨT PHÁ SAU COVID-19"

Nhằm tạo động lực cho Công nhân viên Wipro Consumer Care Việt Nam (WCCVL) một nguồn năng lượng tràn đầy hơn, gắn kết hơn và tinh thần tích cực hơn trong nhịp sống công việc sau đại dịch COVID-19 căng thẳng.

WCCVL phát động cuộc thi: "WCCVL Challenges" - "Sẵn Sàng Bứt Phá" sau Covid 19 nhằm tái hiện lại những khoảnh khắc, hình ảnh bứt phá tại nơi làm việc của mình trong những ngày đầu tiên quay trở lại sau đại dịch này.

Sau hơn 2 tuần diễn ra, WCCVL Challenges đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các phòng ban, khu vực để cùng tạo sự "Bứt Phá" cùng nhau tạo nên những điều tốt đẹp hơn.

WIPRO Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.