Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Pool

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Sales Admin

Work Location Ho Chi Minh (District 10)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development
Deadline to Apply 30/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Allowances
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

- Hỗ trợ các công việc hành chánh của phòng kế hoạch kinh doanh

- Quản lý và theo dõi ngân sách BTL, đơn hàng, hợp đồng hàng hóa, làm thanh toán.

- Nghiệp vụ kế toán kho, quản lý kho.

- Thực hiện theo dõi và kiểm soát số lượng hàng FC, đồng thời số lượng hàng mới đã tung thành công ở các hệ thống siêu thị.

- Làm - Hoàn thành các công việc khác được phân công bởi người quản lý trực tiếp

- Tổng hợp các báo cáo.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point)

- Nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm trong ngành FMCG
 

People also viewed

Join Our Talent Pool

Stay Connected. Why?

Current Job

WIPRO Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.