Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Pool

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

GREAT MOMENTS OF YEAR END PARTY 2020 #BreakthroughToShine

Chương trình Tiệc cuối năm 2020 với chủ đề Breakthrough to Shine đã khép lại thành công cùng sự hiện diện của hơn 500 thành viên Wipro tại Vạn Lộc Phát Palace vào 23/01/2021.

Đại gia đình Wipro chúng ta đã:

  • Cùng nhau nhìn lại thành tựu nổi bậc trong suốt một năm đầy thách thức
  • Cùng tri ân thành quả cống hiến lâu năm của các thành viên
  • Cùng kích hoạt nguồn năng lượng mạnh mẽ để năm 2021 bức phá hơn nữa

Và giờ đây, hãy nhấp vào biểu tượng phía dưới để cùng nhau nhìn lại khoảnh khắc Breakthrough To Shine ấy một lần nữa nhé!

WIPRO Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.