Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Pool

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Kho - Checker

Work Location Binh Duong (Thuan An)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Freight / Logistics / Warehouse, Household / Personal Care
Deadline to Apply 08/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đảm bảo và chịu trách nhiệm kiểm tra hàng tồn kho, việc giao nhận hàng hóa cho khách hàng, sản xuất kịp thời và chính xác.
 • Chịu trách nhiệm việc giao nhận hàng giữa các kho, từ thị trường trả về.
 • Sắp xếp và đảm bảo số lượng xuất nhập tồn hàng hóa trong kho chính xác tại thời điểm
 • Sắp xếp và đảm bảo lưu trữ hàng hóa trong kho chính xác theo địa chỉ kệ/rack
 • Quản lý và cập nhật hàng hóa xuất nhập tồn theo thẻ kho chính xác
 • Đảm bảo xuất nhập hàng theo nguyên tắc FIFO
 • Kiểm tra tồn kho hằng ngày/tuần/tháng/năm hoặc trước khi cần thiết
 • Quản lý thiết bị xe tay điện, xe kéo tay,... là các thiết bị hỗ trợ công việc chính sắp xếp hàng hóa trong kho, đảm  bảo các thiết  bị này trong điều kiện tốt, an toàn lao động trên hết
 • Đảm bảo hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ theo yêu cầu của ISO, tiêu chuẩn cGMP...
 • Đảm bảo tinh thần làm việc trong kho được hòa đồng, thống nhất và đoàn kết

Job Requirement

 • Tốt nghiệp trung Cấp, cao đẳng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong kho
 • Làm việc theo ca khi cần thiết
 • Trung thực, chính xác, cẩn thận siêng năng
 • Chịu áp lực công việc

People also viewed

Join Our Talent Pool

Stay Connected. Why?

WIPRO Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.