Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Pool

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Điều hành kinh doanh - GT Mekong

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development
Deadline to Apply 31/12/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

VAI TRÒ:

 • Chịu trách nhiệm quản lý, huấn luyện, giám sát và hỗ trợ GSBH và NPP trong địa bàn phụ trách hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng với chi phí và nguồn lực cho phép.
 • Xây dựng và triển khai, giám sát các kế hoạch phát triển thị trường, mở rộng bao phủ, phân phối chủng loại, trưng bày sản phẩm… nhằm chiến thắng đối thủ cạnh tranh.
 1. NHIỆM VỤ CHÍNH:
 • Xây dựng, triển khai và giám sát các chỉ tiêu doanh số, tiến độ, phân phối chủng loại, trưng bày sản phẩm cho các GSBH/ NPP chi tiết hàng tuần/ tháng.
 • Đảm bảo các hoạt động hỗ trợ bán hàng của Công ty được triển khai đầy đủ, chính xác và hiệu quả tại địa bàn phụ trách
 • Tuyển chọn và đề xuất NPP mới khi cần thiết
 • Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và huấn luyện GSBH/ NPP & NVBH/TBSP
 • Thu thập, phân tích và phản hồi các thông tin về tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh, từ đó xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh tại địa bàn phụ trách nhằm duy trì mức tăng trưởng cao và chiến thắng đối thủ cạnh tranh.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học. Thành thạo vi tính (Word/ Excel/ Powerpoint).
 • Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
 • Có kinh nghiệm giám sát bán hàng và điều hành bán hàng ngành hàng FMCG
 • Có khả năng lãnh đạo, tuyển dụng và huấn luyện nhân viên
 • Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Trung thực, chủ động, có khả năng công tác xa nhà thường xuyên.

People also viewed

Join Our Talent Pool

Stay Connected. Why?

WIPRO Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.